Home Podcasts Ūndūire Witū: Ciūrīa na macokio

Ūndūire Witū: Ciūrīa na macokio

#Ūndūire_witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO  ūgīterebwo nī mūtabania Martin Ndungu wa Kamande tūcokerio ciūrīa na tūtonywo ndūgīra nī mūtonyi witū Awa #Chief_Michael_Kanyonga_wa_Mūkono.

PART 1

kiico

PART 2

Previous articleMudavadi accuses Raila of pursuing selfish political interests
Next articleCS Owalo meets Siaya County grassroots leaders