Home Podcasts Ūndūire Witū: Ciūrīa na macokio

Ūndūire Witū: Ciūrīa na macokio

#Ūndūire_witū GĪTOOĪ KĪMENYAGA KĪERWO  ūgīterebwo nī mūtabania Martin Ndungu wa Kamande tūcokerio ciūrīa na tūtonywo ndūgīra nī mūtonyi witū Awa #Chief_Michael_Kanyonga_wa_Mūkono.

PART 1

Channel 1

PART 2

Website | + posts
kiico